Енциклопедия

Наследство - закон -

Наследство , част от лична собственост, която от незапомнени времена се счита за присъединена по наследство към семейно имение. Собственикът на такова наследство може да се разпорежда с него през целия си живот, но не може да го завещае по завещание далеч от имението. Ако умре несъмнено (без завещание), предметът отива при наследника му по закон; в противен случай става въпрос за онзи, който вземе имението по негова воля. Такива реликви сега са почти неизвестни, но думата е придобила вторично и популярно значение на елементи с особена, привлекателна стойност, като мебели или картини, предадени от едно поколение на друго.