Енциклопедия

Синод на епископите - Римокатолическо църковно тяло -

Синод на епископите , в Римокатолическата църква, институцията на периодични срещи на епископи, създадена през 1965 г. от папа Павел VI. Според „Указа за пастирската служба на епископите в Църквата“, издаден от Втория Ватикански събор, синодът се свиква от папата с намерението да му помогне в управлението на църквата и да демонстрира отговорността на епископите като орган за универсална църква в допълнение към индивидуалната им отговорност в съответните им епархии.

Папата определя своите процедури и дневен ред и назначава не повече от 15 процента от епископите. Останалите делегати се избират от съответните им национални епископски конференции или са служебно членове. В годините след неговата институция синодът се свиква на всеки две години, а броят на делегатите е средно около 200. Дискутираните от делегатите въпроси включват естеството на свещеническото служение, прилагането на практика на принципа на колегиалност и задълженията на църквата в насърчаване на социалната справедливост. Понастоящем процедурите за синоди са включени във втория кодекс на каноничното право (1983).

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Мат Стефон, помощник редактор.