Енциклопедия

Sachsenspiegel - Саксонски закон -

Sachsenspiegel , (на немски: „Saxon Mirror”), най-важната от средновековните компилации на саксонското обичайно право. Събрано в началото на 13-ти век от Айке фон Репгоу (изписва се също Репков, Репхоу или Репгау), рицар и съдия, то е написано първоначално на латински, а по-късно и на немски и показва слабо римско влияние, най-вече защото римското право все още е на практика неизвестни по това време и не бяха проникнали в германското законодателство.

Sachsenspiegel беше разделен на две секции. Първата част, Landrecht , или териториалният закон, съдържа това, което сега може да се нарече конституционно право, наказателно право и гражданско право и процедура. Втората част, Lehnrecht , включва феодални разпоредби.

Sachsenspiegel се използва от много градове като модел за техните конституции и кодекси. Magdeburg's, известен като Magdeburger Recht , е копиран в цяла Германия и Източна Европа. Въпреки че някои от неговите разпоредби са били нападнати от богослови през 14 век, влиянието му се усеща в германските територии повече от 300 години, до приемането на римското право през 16 век. Неговият отпечатък може да се види дори при въвеждането на Германския граждански кодекс в началото на 20 век.