Енциклопедия

Оско-умбрийски езици -

Оско-умбрийски езици , езикова група, предложена от някои учени за включване в италианския клон на индоевропейските езици. Групата включва оскански, умбрийски и второстепенните диалекти на централна Италия - марсиански, марруцинийски, пелигнийски, сабински, вестински и волшански. Оскан, езикът, наложен от самнитите на Оските на Кампания, е известен от над 200 надписа, датирани между 400 и 89 г. пр. Н. Е. Умбрия, известен главно от Игувинските таблици ( qv ), се различава от Оскан в няколко фонологични характеристики. Оско-умбрийските езици имат много общо с латино-фалисканските езици ( qv ), другото подразделение на италик.

Романски езициПрочетете повече по тази тема Романски езици: латински и протоезик ... другият основен член е Оско-Умбрийската група. Оскан е името, дадено от римляните на група диалекти, говорени от племената самнити ...