Енциклопедия

Shādhilīyah - суфийска заповед -

Shādhilīyah , изписва се също Shāzilīyah , широко разпространено братство на мюсюлманските мистици (fūfīs), основано на учението на Abū al-Ḥasan ash- Shādhilī († 1258) в Александрия. Ученията на Шадхили подчертават пет точки: страх от Бога, преживяване на суната (практиките) на Пророка, презрение към човечеството, фатализъм и обръщане към Бог във времена на щастие и страдание. Орденът, който се разпространява в Северна Африка и Судан и в Арабия, е създаден от ученици, тъй като самият Аш-Шадхили обезсърчава монашеството и призовава последователите си да поддържат обичайния си живот, традиция все още следвана. Поръчката е породила необичайно голям брой подредове, по-специално Jazūlīyah и Darqāwā в Мароко и ʿĪsāwīyah в Мароко, Алжир и Тунис.

Дворецът на мира (Vredespaleis) в Хага, Холандия.  Международният съд (съдебен орган на ООН), Хагската академия за международно право, Библиотека на Двореца на мира, Андрю Карнеги помагат да се плати заВикторина Световни организации: Факт или измислица? Организацията на Северноатлантическия договор започва през средновековието.