Енциклопедия

Demurrer - закон -

Demurrer , по закон, процес, при който една страна хипотетично признава за истински определени факти, твърдяни от опозицията, но твърди, че те не са достатъчно основание за облекчение или обезщетение. Решението за демюр може да доведе до бързото разглеждане на дело, основаващо се на правото, оспорено в демюра

В наказателното право престъпникът обикновено се основава на някакъв дефект в обвинителния акт или твърдението, че представените факти не представляват престъпление или друго тежко престъпление. В граждански дела демурърите също се основават често на някаква грешка или пропуск. Общ демърър атакува общата същност на обвинителен акт или молба; специален демърър атакува неговата структура или форма или една конкретна част от нея.