Енциклопедия

Администрация за малък бизнес - Агенция на САЩ -

Администрация на малкия бизнес (SBA) , американска федерална агенция, която подпомага малкия бизнес и подпомага икономическото възстановяване след бедствия. Администрацията за малкия бизнес (SBA) предоставя подкрепа на бъдещи предприемачи, нови стартиращи предприятия и съществуващи малки предприятия чрез различни програми и с партньорски организации. SBA е създадена през 1953 г. със Закона за малкия бизнес.

SBA разработи стандарти по тип индустрия, които определят максималния размер, който дадена фирма, включително всички филиали, трябва да поддържа, за да поддържа правото на участие като малък бизнес за програми за SBA. Двата най-широко използвани стандарта са броят на служителите (например за повечето производствени и минни индустрии) и средните годишни приходи (например за повечето непроизводствени индустрии).

SBA предлага множество различни заемни програми, включително общи заеми за малък бизнес, заеми за недвижими имоти и оборудване и заеми при бедствия. Организацията също така предоставя техническа помощ с услуги за лични бизнес консултации и обучение и подпомага малкия бизнес, като им помага да получат достъп до федералната система за обществени поръчки, при която федералното правителство възлага част от своите покупки на малкия бизнес.