Енциклопедия

Bstan-'gyur - будистка литература -

Bstan-'gyur , (тибетски: „Превод на ученията“,) пише също Bstan-ḥgyur, Tanjur, Tangyur, Ten- gyur или Tenjur , втората голяма колекция от будистки свещени писания в Тибет, включваща повече от 3600 текста, запълващи някои 225 тома и допълнение към каноничния Bka '-' gyur („Превод на Буда-думата“).

Тази колекция е съставена от преводи на произведения на отделни индийски автори. Той е разделен на два основни раздела. Около една шеста от текстовете (но почти две трети от гледна точка на обема) се основават на канонични произведения, предшестващи развитието на тантризма, предимно на обширния и разнообразен корпус на сутрите на Махаяна. Повечето от останалите текстове са ориентирани към Тантрите, ритуалните и медитативни текстове от Ваджраяна формата на будизма. Заедно с коментари и трактати върху самите канонични текстове има и творби по толкова разнообразни теми като граматика, логика, медицина, астрология и живота на светци.