Енциклопедия

Народите, известни като Мими -

Мими от Nachtigal и Mimi от Gaudefroy-Demombynes, и двете от които говорят мабански език от езиковото семейство Nilo-Saharan, се идентифицират с имената на първите си изследователи: Gustav Nachtigal и Maurice Gaudefroy-Demombynes, съответно. Името Мими понякога се прилага за хора, които се наричат ​​Амданг и които са известни още като Билтин. Въпреки че обитават същия регион на Чад като другите два народа, известни като Мими, и говорят нилосахарски език, техният език е тясно свързан с този на козината, които говорят друг относително изолиран нилосахарски език, говорен главно в Дарфур в Судан и през границата в източен Чад.

Такова потенциално объркване относно референтното значение на имената обикновено възниква, когато самоопределението на групата се различава от името, прилагано към тях от съседните групи, когато името на основен диалект на даден език се идентифицира с езика като цяло, или когато даден език и етническа група нямат индивидуална кореспонденция.