Енциклопедия

Tagmemics -

Tagmemics , система за лингвистичен анализ, разработена от американския лингвист Кенет Л. Пайк през 50-те години на миналия век и приложена към описанието на много голям брой незаписани досега езици. Tagmemics се различава от алтернативните системи за граматичен анализ по това, че определя основните единици на езика (tagmemes) като съставни елементи, като едната част е „слот“ или „функция“, а другата „пълнител“ или „клас“. Например, една такава тагмема, на синтактично ниво на анализ, може да бъде съществителното като субект (в което съществителното е клас, който „запълва“ субекта „слот“ в конструкция).

Вилхелм, барон фон Хумболт, маслена живопис от Ф. Крюгер. Прочетете повече за тази тема Лингвистика: Тагмемика Системата за тагмемичен анализ, представена от Кенет Л. Пайк, е разработена за анализ не само на езика, но и на целия човешки ...