Енциклопедия

Битуриги - древни келтски хора -

Битуриги , келтско племе, което през около 600 г. пр. Н. Е. Било най-мощното в Галия. С около 500 г. пр. Н. Е. Племето е разделено на две групи: Куби, със столица Аварикум (съвременен Бурж) в региона, известен по-късно като Бери; и Вивиши, със столица на пристанището Бурдигала (съвременен Бордо) на брега на устието на Жиронда. По време на галския бунт от 52 г. пр. Н. Е. Куби защитава Аварикум, но Юлий Цезар унищожава града и жителите му. По-късно и двете групи са включени в римския административен окръг Аквитания (съвременна Аквитания).