Енциклопедия

Пътеводител за Кулчур - работа от Паунд -

Ръководство за Кулчур , проза от Езра Паунд, публикувано през 1938 г. Блестяща, но фрагментарна творба, тя се състои от поредица очевидно несвързани есета, отразяващи мислите му за различни аспекти на културата и историята.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.