Енциклопедия

Ceṭṭi - индийски касти -

Ceṭṭi , група касти, широко разпространена в Южна Индия, приблизително съответстваща на Banias, подобна група търговски касти в северната част. Те са специализирани предимно в търговските занаяти като банкери, лихвари, заложни посредници, търговци и търговци. Те използват специален търговски жаргон, който съдържа повече или по-малко тайни имена на фигури. Сред някои касти на Ceṭṭi масовите сватби се провеждаха на интервали от 10 или 15 години, очевидно от съображения за икономия. Такъв брачен сезон ще продължи много месеци.