Енциклопедия

Калма - фино-угорска религия -

Калма , във фино-угорската религия, финландски термин, отнасящ се до мъртвите и използван в сложни думи с понятия, свързани с мъртвите. Сродни думи се използват по подобен начин и в други уралски езици, като калмо („гроб“) при мордвините и халмер („труп“) при самоедите. На финландски kalmanväki означава както духовете на мъртвите, така и присъщата им колективна сила, която може да бъде използвана от шаман за магьосничество срещу други хора. Смята се, че Калманвяки се управлява от призрака на първия човек, погребан в гробище, който се превръща в неговия дух на пазител или халтия .

Сред много фино-угорски народи мъртвите са били погребвани в селски гробища с осветени елхови горички. Финландците имали обичай, наречен karsikko , да събличат висока ела или бор в памет на мъртвите и да му правят приноси. Черемисите също са били известни с това, че слагат подаръци на дърветата за мъртвите. А karsikko направен някъде между бившия дом на починалия и гробището попречи на душата на починалия да се връща. Фино-угрите, както и финландците, смятаха мъртвите за враждебна и опасна сила, срещу която живите трябваше да вземат предпазни мерки.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Мат Стефон, помощник редактор.