Енциклопедия

Kashf - fūfism -

Кашф , (арабски: „разкриване“, „откровение“), в суфизма ( т.е. ислямската мистика), привилегированото вътрешно знание, което мистиците придобиват чрез личен опит и пряко виждане за Бог. Истините, разкрити чрез кашф, не могат да бъдат предадени на онези, които не са споделили с тях същото преживяване. Суфите разглеждат кашфа като алтернатива на ʿilm(„Знание“), което прилага системно богословие, логика и спекулативна философия към изучаването на природата на Бог. Когато мюсюлманският юрист и богослов ал-Газали (ум. 1111) почувства, че философията и спекулативното богословие са го провалили, той се обърна от все сърце към суфизма, изоставяйки учителската си професия с надеждата да намери душевното спокойствие, което не намери в своето интелектуални занимания. След период на мистично съзерцание той стана сигурен, че чистите философски системи са противоречиви и илюзорни и че интелектът трябва да се използва само за унищожаване на доверието в човешката логика. Той заключи, че кашфът е единственото средство, чрез което може да се постигне истинско и надеждно знание, и го описа като „светлина, с която Бог залива сърцето на вярващия“.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found