Енциклопедия

Смесено уиски - алкохолна напитка -

Смесено уиски , смес от прави уиски (дестилирано от каша от едно зърно) и уиски със смесени зърна или неутрални спиртни напитки. Смесеното директно уиски е смес от само прави уискита. Уискито се смесва, за да се получи еднороден продукт с балансиран характер и като цяло по-лек, малко по-слабо изразен вкус от този на правилното уиски. Вижте уиски.