Енциклопедия

Хварена - зороастризъм -

Хварена , в зороастризма, атрибут на царска слава. Въведен в персийската религия от Иран като част от митраизма, hvarenah се смята за блестящ ореол, който се спуска върху лидер и го прави свещен. По този начин царят се обявява за божествен и може да управлява с абсолютна власт в името на Бог. Концепцията за hvarenah е особено популярна сред римските императори, много от които са митрайски посветени.