Енциклопедия

Курсийо - римокатолицизъм -

Курсийо , в римокатолицизма, тридневен период на духовно обновление, подчертаващ динамичните, комунитарни и персоналистични аспекти на християнската вяра. В cursillo де cristianidad(На испански: „малък курс по християнство“), основана през 1949 г. от епископ Хуан Ервас от Сиудад Реал, Испания, обединява група от около 40 мъже или жени от различни раси, образование и икономически и социален статус за духовни упражнения от екип свещеници и миряни. Упражненията са съсредоточени върху празнуването на литургията и включват поредица от беседи (5 медитации и 5 урока по християнска доктрина, дадени от свещениците; 10 урока, в които непрофесионалните членове на екипа правят практически приложения на доктрината), като всеки следва чрез дискусии в малки групи. Насърчава се дух на съпричастност с певчески сесии и скечове.

Движението cursillo се разпространява от Испания в други части на Европа и в Латинска Америка. За първи път се появява в САЩ сред испаноезичния народ на Югозапада и след това бързо нараства популярността си във всички части на страната.