Енциклопедия

Симхат Тора - религиозен фестивал -

Simhath Torah , Simhath също изписва Simhat , Simchas, Simchath или Simchat, на иврит Simḥat Torah , („Радването на Тората“), еврейско религиозно тържество , проведено в последния ден на Суккот („Фестивал на кабинките“), когато годишният цикъл на Тората четенето е завършено и започва следващият цикъл. Свитъците на Тора се изваждат от ковчега и се носят през синагогата седем пъти в радостно шествие, понякога последвано от деца, развяващи знамена. Има пеене и танци, а за децата и сладкиши. Радващата характеристика на Симхат Тора има за цел да изрази радостта, която евреите изпитват във владението и спазването на думите на Тората („Законът“). Симха Тора се празнува в неделя, 11 октомври 2020 г.

Харт, Соломон Александър: Празникът на ликуването от закона в синагогата в Легхорн Тази статия е последно преработена и актуализирана от Вирджиния Горлински, помощник редактор.