Енциклопедия

Tractatus Coislinianus - гръцка литературна теория -

Tractatus Coislinianus , изявление на гръцка теория на комедията, открито в ръкопис от 10-ти век (публикуван през 1839 г.) в колекцията на Анри Шарл дю Камбут де Коазлин. Обработката на комедията показва подчертано аристотеловско влияние, дори до степен, успоредна на модела, предложен в поетиката . В Tractatusсе приема, че е или версия на изгубен аристотелов оригинал, или изявление на аристотеловата традиция. Съответно, както при трагедията, комедията трябва да доведе до катарзис, но чрез използването на смях и удоволствие. Комичните сюжети включват нелепи злополуки, измами, неочаквани събития и несръчни танци. Героите включват самозванци, самоунищожители и глупаци. Докато езикът на комедията трябва да бъде реалистичен, той може да постигне допълнителна комична сила чрез използване на каламбури, диалект и малформации на думи.