Енциклопедия

Гробището край морето - стихотворение от Валери -

Гробището край морето , стихотворение от Пол Валери, написано на френски като „Le Cimetière marin“ и публикувано през 1922 г. в сборника Charmes; ou poèmes . Стихотворението, разположено на гробището в Сет (където сега е погребан самият Валери), е медитация за смъртта.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет;  портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Повечето древни литературни произведения са поетични.

Отначало разказвачът наблюдава спокойното море под пламтящото пладне слънце и приема неизбежността на смъртта. Но когато вятърът започва да се разбърква и вълните започват да се образуват върху морето, знак за енергията под повърхността, разказвачът обявява необходимостта от избор на живот, като избира вечна промяна над съзерцанието. Валери се приближава към композицията на стихотворението, сякаш е музикална форма, с ритъма на стиха, имитиращ движението на морето.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.