Енциклопедия

Дамата от морето - игра на Ибсен -

Дамата от морето , пиеса в пет акта на Хенрик Ибсен, публикувана на норвежки като Fruen fra havet през 1888 г. и за първи път изпълнена в началото на 1889 г. Това е първата от няколко мистични психологически драми на Ибсен.

Пиесата проследява нарастващото разсейване на Елида Вангел, втората съпруга на д-р Вангел. Тя е обсебена от изображенията на морето, защото някога е обичала моряк с мощна воля, който е обещал някой ден да я претендира. Когато морякът пристигне, съпругът й я освобождава от сватбените си обети. Този акт възстановява нейното равновесие и нарушава магията над нея.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.