Енциклопедия

La grandeza mexicana - стихотворение на Балбуена -

La grandeza mexicana , (испански: „Величието на Мексико“) епистоларна поема от Бернардо де Балбуена, публикувана през 1604 г. Един от първите примери за стихотворение в бароков стил, написано в испанския Нов свят, е сложна разработка описание на Мексико Сити. В уводна октава и девет глави от стих терца рима стихотворението празнува културата на града и неговите хора. Първото издание включва „Compendio apologético en alabanza de la poesía“ („Апологетичен сборник в похвала на поезията“), трактат за поетиката, в който Балбуена заявява вярата си, че поезията трябва да бъде един вид процес на опознаване, постигнат чрез такива техники като описване на обичайното в необичайни термини.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет;  портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Сонетът няма зададена форма. Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.