Енциклопедия

довереник - Определение и факти -

Попечител , в англо-американското законодателство, лице, на което се притежава право на собственост, държано на доверие, и което извършва актовете на доверително управление. Тръстът може да има повече от един довереник. Обикновено това са лица, в които създателят на доверието има доверие, или корпорации, на които правомощието да осъществява доверие е дадено със закон (банки и доверителни компании). Синдикът има такива правомощия, които са изрично предоставени от доверителния инструмент, са имплицитни в него или, както в Англия, са предоставени със закон. Някои от най-често срещаните правомощия са да продават активи, да правят инвестиции, да събират и разпределят доходи, да правят лизингови договори или да извършват бизнеса на създателя на тръста.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.