Енциклопедия

Екзистенциален импорт - логика -

Екзистенциален импорт , в силогистичен смисъл, логическото внушение чрез универсално предложение (т.е. предложение от формата „Всички S е P“ или „No S е P“) на съответното конкретно твърдение (т.е. „Някои S е P“ или „Някои S не са P“, съответно). Валидността на някои силогистични фигури ( вж. Силогизъм) зависи от това дали универсалните твърдения се интерпретират като екзистенциални.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.