Енциклопедия

Sabha - индийско правителство -

Sabha , (хинди и санскрит: „събрание“) важна единица за самоуправление в индуисткото общество. По същество това е сдружение на лица, които имат общи интереси, като членове на същите ендогамни групи, но може да бъде и интеркаста група (напр. Mazdur sabha или сдружение на работници).

На Сабха се различава от panchayat (каста или subcaste съвет) в приложното му поле е много по-голяма; вместо да се произнася по отделни лица, той обсъжда въпроси от общ интерес. Типично е Вайшя махасабха („велико събрание“), изпълнител на конференцията на Вайшя, чиито обекти са разпространението на образованието и социалната реформа и намаляването на разходите, необходими за бракове и фестивали сред членовете й, които принадлежат към различни касти на търговци и занаятчии. В Сабха даде името си на двете камари на парламента на Индия, Лок Сабха ( "Дом на народа") и Раджа Сабха ( "Съвет на-членки").

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Марен Голдбърг, помощник редактор.