Енциклопедия

Такса - вещно право -

Такса , наричана още Fee Simple , в съвременното общо право, наследствено наследство (земя или друга недвижима собственост), върху което човек има абсолютна собственост. Собственикът може да го използва практически за каквато и да е употреба - да го продаде, раздаде, наеме или отдаде под наем, да го ипотекира или завещае. Първоначално, във феодални времена, таксата не е била толкова абсолютна. Значението му беше еквивалентно на феода или враждата; тоест земя или други облаги, държани от висш господар, но предоставени на човек и неговите наследници, при условие че услугите се предоставят в замяна.