Енциклопедия

Остатък - вещно право -

Остава в англо-американското законодателство бъдещ интерес, притежаван от едно лице в собственост на друг, който при настъпване на определено събитие ще стане негов собствен. Притежателят на този интерес е известен от правна гледна точка като остатък.

Уго Гроций Прочетете повече по тази тема Имуществено право: Жилищно имущество и остатък Едно от възможните временни разделения на собствеността в англо-американското право, жилищното имущество и остатъкът в такса, вече е разгледано ....

Законът признава два вида остатъчни лихви: остатъка и условния остатък. Остатъкът се обезпечава, ако към момента на създаването му остатъка съществува и е установим и не е необходимо първо да възникне условие за неговото идентифициране. По този начин, когато имущество се дава на едно лице за живота му и при смъртта му, имуществото трябва да отиде при живо трето лице, това трето лице има остатъка в имота. Ако обаче на един се даде имущество за живота му, имуществото да отиде при наследниците му при смъртта му, интересът към имуществото, даден на наследниците му, е условен остатък, тъй като наследниците му определено няма да бъдат известни до смъртта му.