Енциклопедия

Кабардински език -

Кабардински език , наричан още източночеркески или горен черкески , език, който се говори в република Кабардино-Балкария, в югозападна Русия, в Северен Кавказ Той е свързан с абхазския, абазийския, адигийския и убихския езици, които съставляват абхазо-адигийската или северозападнокавказката езикова група. Тези езици са известни с големия брой различия на съгласни и малкия брой гласни разлики в техните звукови системи. От Октомврийската революция на 1917 г. кабардинският език е писмен език. Римската азбука е първата използвана система, но от 1936 г. езикът се пише на кирилица.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Ейми Тиканен, мениджър корекции.