Енциклопедия

Laz език -

Език Лаз , Laz lazuri nena , грузински čanuri ena , наричан още език Чан , неписан език, говорещ по крайбрежието на Черно море в Грузия и в съседните райони на Турция. Някои учени смятат, че Лаз и близкородният мингрелийски език са по-скоро диалекти на езика Сван, отколкото самостоятелни езици.

Разпространение на кавказките езициПрочетете повече по тази тема Кавказки езици: Laz Езикът Laz (самоозначение: lazuri nena) се говори по брега на Черно море от река Chorokh (Грузия) ...

Както Laz, така и Mingrelian са направили редица езикови промени в сравнение с грузинския и сванския, които са относително консервативни както по своите граматични, така и по фонологични характеристики. Езиците Лаз, Мингрелийски, Грузински и Сван съставляват Картвелското или Южнокавказкото езиково семейство. Вижте също езици от Картвелия.