Енциклопедия

Баладни баладни стаи - работа на Киплинг -

Бараки в барака , събрани стихове на Ръдиард Киплинг, публикувани през 1892 г. и впоследствие преиздадени в разширена форма. Включени бяха такива добре познати по-рано публикувани стихове като „Дани Дийвър“, „Гунга Дин“ и „Мандалай“. Книгата има популярен успех и прави Киплинг сила сред съвременните поети.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет; портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Лирическите стихотворения носят името си от музикален инструмент.

Много от стихотворенията са представени на диалект на Кокни. Всички те се отнасят до британския военнослужещ, войникът, който защитава Британската империя, но се презира заради ниското си раждане.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.