Енциклопедия

Anomoean - религиозна група -

Anomoean , (от гръцки anomoios, „за разлика от това”), всеки член на религиозна група от 4-ти век, която представлява екстремна форма на арианството ( qv ), християнска ерес, според която основната разлика между Бог и Христос е, че Бог е имал винаги е съществувал, докато Христос е създаден от Бог. Аеций, основателят на аномеите, разсъждава, че доктрината, доведена до своя логичен завършек, трябва да означава, че Бог и Христос не могат да си приличат. Тъй като agennēsia („ самосъществуване “) е част от същността на Бог, Христос не може да бъде като Бог, защото му липсва това необходимо качество. Главният покръстител на Аеций и вторият водач на движението е Евномий, след чиято смърт ( около 394 г.) Аномеите скоро изчезват.