Енциклопедия

Латински авероизъм - философия -

Латинският авероизъм , учението на редица западнохристиянски философи, които през по-късното Средновековие и през Ренесанса черпят вдъхновение от тълкуването на Аристотел, предложено от Аверрос, мюсюлмански философ. Основният принцип на латинския авероизъм беше твърдението, че разумът и философията превъзхождат вярата и знанието, основани на вярата. Латинските авероисти, представени в Париж от Йоан от Джандун и в Италия от Тадео от Парма и Анджело от Арецо, също смятаха, че създаването на материя и духове е необходимо и вечно и че има само една „интелигентна душа“ за всички човечеството (като по този начин отрича индивидуалната личност и безсмъртието). Те подкрепят и психологическия детерминизъм, който изключва моралната отговорност.

Плутарх, около 100. Прочетете повече по тази тема Западна философия: Авероисти Група майстори от факултета по изкуствата в Париж приветстваха философията на Аристотел и я преподаваха, като пренебрегват възможното й противопоставяне ...