Енциклопедия

Нама - хора -

Нама , наричан още Наман, Намаква или Намаква, всеки член на народ от Южна Намибия, който представлява най-голямата етническа група Khoekhoe, може би по-голяма от всички останали взети заедно. Те представляват около една осма от населението на Намибия, а в Южна Африка и Ботсвана има по-малки групи. Общото им население е около 230 000. Те говорят на Khoisan език, забележителен с големия брой звуци на щракане (щракнете тук за аудио клип на езика Nama). Преди това Нама бяха сравнително проспериращи овцевъди или говеда, но междуплеменната война и почти непрекъснатите битки с Хереро и германците от 19 до началото на 20 век намаляха броя им. Някои Нама все още пасат овце, говеда или кози, където подпочвените води на тяхната безводна провинция не са твърде силно минерализирани, за да могат да пият запасите им;много повече са работници мигранти в близките ферми, които пасат овце, поддържат градини или работят в домове.