Енциклопедия

Hafṭarah - юдаизъм -

Hafṭarah , изписва се също Hafṭara, Haphṭarah, Hafṭorah или Haphṭorah (на иврит: „Заключение“), множествено число Haftarot, Haftaroth или Haftarahs, селективно четене от старозаветни пророци, рецитирани в еврейските синагоги по време на сутрешната служба в събота и на фестивали (но по време на следобедната служба в постните дни). Въпреки че Хафтарот варира в зависимост от различни ритуали и вече не следва препоръките на Мишна (раздела за закон на Талмуда), обикновено се избират селекции, които се отнасят до четенето на Тората, което предхожда непосредствено. Благословение, прославящо Бога, който е изпратил истински пророци, въвежда четенето на Хафшара и следват четири благословения, последното от които се пропуска в постните дни. Еврейските момчета често скандират Hafṭarah в синагогата в събота на своята Bar Mitzvah. От много древен произход, Хафтарот имплицитно потвърждава святостта на пророческите книги, гледна точка, отдавна отхвърляна от самаряните,които смятат, че само Петокнижието (първите пет книги от Библията) е вдъхновеното Божие слово.