Енциклопедия

Възпоменател - английски служител -

Възпоменател, Английски служител, който от средновековието съставя меморандум и така „напомня“ на бароните от касата (един от съдилищата на краля) за висящи дела. Имаше едновременно трима служители на паметта с различни задължения, но две от длъжностите бяха премахнати в началото на 19-ти век и сега е оцеляла само службата на паметника на краля (или кралицата). Споменникът на краля първоначално се занимаваше с възстановяването на наказания и дългове, дължащи се на короната. След 1859 г. той е бил длъжен да бъде господар на Държавния съд, а със Закона за съдебната власт (1873 г.) е прикрепен към Върховния съд, след 1879 г. като господар. От 1925 г. длъжността на паметника на краля се заема от старшия майстор на Върховния съд (Отдел на пейката на кралицата). Задълженията включват функции, свързани с избора на шерифи,полагане на клетва на лорд-кмета на Лондон и Процеса на Pyx (годишният преглед на монети, издадени от монетен двор).