Енциклопедия

Кембриджски платонисти - английска философска група -

Кеймбриджски платонисти , група от английски философски и религиозни мислители от 17-ти век, които се надяват да съгласуват християнската етика с ренесансовия хуманизъм, религията с новата наука и вярата с рационалността. Техният лидер беше Бенджамин Коукот, който изложи в своите проповеди християнския хуманизъм, който обедини групата. Неговите основни ученици в университета в Кеймбридж бяха Ралф Къдуърт, Хенри Мор и Джон Смит; Джоузеф Гланвил е бил обърнат в Оксфордския университет. Натанаел Кълвървел, Ричард Къмбърланд и мистикът Питър Стери в Кеймбридж и Джон Норис в Оксфорд са повлияни от платонизма на Кеймбридж, без да приемат изцяло неговите морални и религиозни идеали.

Образовани като пуритани, кембриджските платонисти реагират срещу акцента на калвинистите върху произвола на божествения суверенитет. В техните очи Томас Хобс, политическият философ, и калвинистите грешат, като предполагат, че моралът се състои в подчинение на волята. Моралът, казаха платонистите, по същество е рационален; а любовта на добрия човек към доброто е в същото време разбиране за неговата природа, което дори Бог не може да промени чрез суверенна сила. Както срещу Уилям Лод, архиепископ на Кентърбъри, така и срещу калвинистите, те отрекоха, че ритуалът, църковното управление или подробните догми са основни елементи на християнството. Да бъдеш християнин означава да участваш в божествената мъдрост и да бъдеш свободен да избираш какви форми на религиозна организация да се окажат полезни. Широчината на тяхната толерантност им спечели прякора „хора с географска ширина“;и те често бяха осъждани като унитаристи или атеисти, защото подчертаваха морала досега над догмата.

Тяхната метафизика произтича от ренесансовия платонизъм, който интерпретира Платон в неоплатоническа светлина. Те научиха много от критиката на Декарт към емпиризма; но, страхувайки се, че новите „механични“ теории могат да подкопаят религиозния мироглед, те подкрепиха (срещу Декарт) телеологична интерпретация на природните процеси.