Енциклопедия

Егерия - римска религия -

Егерия , в римската религия, воден дух, почитан във връзка с Диана в Арисия, а също и с Камените в тяхната горичка пред Порта Капена в Рим. Подобно на Даяна, тя беше защитница на бременни жени и, подобно на Камене, беше смятана за пророческа. Традиционно тя беше съпруга или любовница и съветник на цар Нума Помпилий, който създаде горичката в Рим и се съюзи с нея там.