Енциклопедия

Clambake - пикник с морски дарове -

Clambake , пикник с морски дарове, традиционен в района на Нова Англия в САЩ. Ранните заселници на брега на Атлантическия океан възприемат и доразвиват практиката от крайбрежните индианци, които припарват ракообразни над горещи камъни под покритие от водорасли. Clambakes, най-добре да се предприемат в голям мащаб, отдавна са характеристика на граждански и братски празници в райони, където изобилстват миди, омари и риба.

Подготовката за пладне започва с изкопаването на дълбока яма на плажа. Ямата е облицована с камъни, върху които гори огън от дърва в продължение на няколко часа, за да се загреят добре камъните. Върху камъните се поставят миди, омари, риби, пилета, класове сладка царевица (царевица), цели лук и картофи. Храната е покрита с дебел слой водорасли, които осигуряват ароматната пара, в която се готви храната, и брезент за задържане в топлината. Храната обикновено се яде извън вратите на мястото на мида.