Енциклопедия

Сотерия - гръцка религия -

Сотерия (от гръцки: „избавление“), в елинистическите религии, всяка жертва или поредица от жертвоприношения, извършени или в чест, или в очакване на избавление от криза; в специфичен смисъл думата често се използва по отношение на мащабни възпоменателни фестивали, провеждани на планирани интервали. Известни са шестнадесет фестивала Soteria; най-известният е този при Делфи, който празнува поражението на келтите през 279–278 г. пр. н. е.