Енциклопедия

Геният на християнството - творба на Шатобриан -

Геният на християнството , петтомна трактат от Франсоа-Огюст-Рене Шатобриан, публикувана на френски като Le Génie du christianisme, ou beautés de la religion chrétienne през 1802 г. Включва романите Atala (1801) и René (1805, с преработено издание на Atala ). Написана малко след смъртта на майка му, творбата разкрива собствената борба на Шатобриан за примиряване на рационализма и религията и евентуалното му завръщане към традиционното християнство. В отговор на рационализма на писателите от Просвещението Шатобриан защитава християнството, като подчертава способността му да възпитава и стимулира европейската култура, архитектура, изкуство и литература.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.