Енциклопедия

Термин - древноримски култ -

Термин , (на латински: граничен камък), първоначално, в римски култ, граничен камък или стълб, фиксиран в земята по време на церемония по жертвоприношение и помазване. Всеки, който е премахнал граничен камък, е бил прокълнат и може да бъде убит; по-късно глоба беше заменена със смъртното наказание. От този свещен предмет се е развил богът Термин. На 23 февруари (края на старата римска година) се проведе фестивалът, наречен Терминалия. Собствениците на съседни земи се събраха при общия граничен камък и всеки гирляндстваше своята страна на камъка. Правеха се предложения за торти, зърно, мед и вино и се принасяше в жертва агне или прасе.