Енциклопедия

Танана - хора -

Танана , говореща в Атабаскан северноамериканска индийска група, която е живяла по течението на река Танана в днешна централна Аляска Традиционно те са били номадски ловци, разчитащи главно на карибу, лос и планински овце за храна и облекло. Те живееха в покрити с кожа куполни хижи през зимата, а в кората или четките или колиби през лятото. Те бяха организирани в няколко свободно водени матрилинейни кланове и използваха потлача, за да разпределят материално богатство в цялата група и да повишат личния си престиж. Въпреки че централният човек в религиозния живот на Танана беше шаманът, религията беше силно индивидуализирана; всеки човек разработва свои собствени вярвания, практики, амулети и табута. ( Вижте също шаманизма.)

Оценките на населението в началото на 21-ви век показват около 200 индивида от произход Танана.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Елизабет Прийн Полс, помощник редактор.