Енциклопедия

Пон език -

Мон език , наричан още Talaing , или Peguan, Монххмерски език, говорен от мон народ от югоизточната част на Мианмар (Долна Бирма) и няколко мон общини в Тайланд Най-старите надписи, датиращи от 6-ти век, се намират в централен Тайланд в археологически обекти, свързани с царството Дваравати. Многобройни старомонски надписи датират от по-късните мон царства Татон и Пегу. Надписите на Стария Мон, намерени в Паган, централен Мианмар, свидетелстват за престижа на езика Мон в средновековното мианмарско общество. Old Mon е написан в сценарий с произход от Южна Индия. Системата за писане на Mon постепенно се разви в съвременната си форма и послужи като основа за бирманската система за писане. Съвременният монски език сега се говори предимно в югоизточната част на Мианмар, между градовете Мулмейн и Йе. В северен, централен и западен Тайланд,има и многобройни общности на Мон, които са мигрирали от Мианмар през последните четири века.