Енциклопедия

Рашну - зороастрийско божество -

Рашну , в зороастризма, божеството на справедливостта, което с Митра, богът на истината, и Сраоша, богът на религиозното подчинение, определя съдбите на душите на мъртвите. Рашну е възхваляван в яща или химн на Авеста, свещената книга на зороастризма; 18-ият ден от месеца е свещен за Рашну.

Значителни религиозни обекти и обекти, съдържащи религиозни артефакти на древни индоирански народи, включително тези на народите от съседни области и съвременните зороастрийци.Прочетете повече по тази тема Древна иранска религия: Рашну ”Подобно на Митра, с когото често го свързваха, Рашну беше етично божество, божественият съдия, който в крайна сметка председателстваше ...

Името Рашну първоначално може да се отнася до Ахура Мазда, върховният ирански бог, и до Митра в качеството им на съдии. В крайна сметка Рашну пое функциите им и сега застава на Моста на реквизитора (самият Рашну), където, подпомаган от Митра и Sraosha, той претегля на своите златни везни делата на душите, които искат да преминат, за да определят своето бъдеще. Божествената триада може да се опита да се застъпи за душите и да получи прошка за греховете им.