Енциклопедия

Северния съвет на министрите - скандинавска политическа организация -

Северния съвет на министрите , организация на скандинавските държави Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция с цел консултации и сътрудничество по въпроси от общ интерес. Съветът е създаден през февруари 1971 г. с изменение на Хелзинкската конвенция (1962 г.) между скандинавските страни. Състои се от държавните министри на страните-членки, както и от други министри, отговарящи за обсъжданата тема. Официалните решения обикновено са обвързващи за правителствата на страните членки. Министерският съвет предоставя средства за голям брой съвместни скандинавски институции и проекти в такива области като инвестиционни финанси, научни изследвания и развитие, култура, образование и социално подпомагане и здравеопазване. Свързана организация, Северният съвет, служи като консултативен орган.

Дворецът на мира (Vredespaleis) в Хага, Холандия.  Международният съд (съдебен орган на ООН), Хагската академия за международно право, Библиотека на Двореца на мира, Андрю Карнеги помагат да се плати заВикторина Световни организации: Факт или измислица? Комунистическите страни не могат да се присъединят към ООН.