Енциклопедия

The Ponder Heart - новела на Welty -

Комичната новела „Размисли сърцето “ от Еудора Уелти, публикувана през 1954 г. В ролята си на монолог, тя е богата на разговорна реч и описателни образи.

Разказвачът на историята е госпожица Една Ърл Пондър, една от последните живи членове на някога видно семейство, която управлява хотел Beulah в Клей, Мисисипи. Тя разказва на пътуващ продавач историята на своето семейство и съграждани.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.