Енциклопедия

Представяне на Дева Мария - описание, история и значение -

Представяне на Дева Мария , наричано още Вход на Пресвета Богородица в храма , празник, празнуван в римокатолическите и източните църкви на 21 ноември. Той се проведе в източната църква през 6-ти век, но не стана широко приет в Запад до 15 век. Папата св. Пий V (1566–72) го потиска, но през 1585 г. папа Сикст V възстановява празника. Обикновено считан за празник на народното благочестие, той означава цялостната и непрекъсната преданост на Мария към Бога, както се очаква от нейното Непорочно зачатие, и възвестява бъдещото й призвание като свещен съд за въплъщението.

Празникът се основава на легенда, съдържаща се в Протевангелиума на Яков , произведение от 2 век, което не е включено в Библията. Той отбелязва посещението на тригодишната Мария в храма в Йерусалим, където тя беше посветена на службата на Бога и оставена да бъде отгледана като посветена дева. Този акт е извършен в изпълнение на свещено обещание, дадено от нейните родители, светите Ан и Йоаким, по време на дългата им борба с бездетността.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Мелиса Петруцело, помощник редактор.