Енциклопедия

Працо - феодално имение -

Празо , всяко от големите феодални владения, придобити от португалски и гоански търговци и войници в долината на река Замбези в днешен Мозамбик. Започнала през 16 век като опит за колонизация, системата празо е формализирана в средата на 17 век. Докато дават титулярно подчинение на португалската корона, притежателите на празо изграждат частни армии и практически независими феодални владения.