Енциклопедия

Декрет на Канопус - египетски надпис -

Указ на Канопус , древен двуезичен, триграфски египетски указ, който предоставя ключ за дешифриране на йероглифични и демотични скриптове. Декретът, написан на гръцки, демотични и йероглифи, е обнародван на 7 март 238 г. пр. Н. Е. От събрание на свещеници при смъртта на дъщеря (Беренис) на Птолемей III Еургетис и неговата съпруга Беренис; то почита момичето като богиня. Двете копия на декрета, открити в Танис (съвременния Ṣān al-Ḥajar al-Qiblīyah) през 1866 г., се смятат от много учени за второ място след камъка Розета по своята стойност за дешифриране на древноегипетски. Намерени са и три фрагментарни копия.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.